ดูหนังปี 2018

ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP12 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 12 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP12 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 12 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP11 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 11 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP11 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 11 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP10 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 10 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP10 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 10 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP9 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 9 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP9 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 9 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP8 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 8 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP8 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 8 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP7 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 7 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP7 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 7 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP6 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 6 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP6 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 6 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP5 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 5 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP5 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 5 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP.4 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 4 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP.4 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 4 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP.3 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 3 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP.3 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 3 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP2 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 2 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP2 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 2 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP1 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 1 (ซับไทย)
6.7
HD
Tokyo Ghoul ss4 (2018) EP1 ผีปอบโตเกียว ภาค 4 ตอนที่ 1 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP13 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 13
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP13 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 13
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP 12 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 12
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP 12 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 12
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP11 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 11
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP11 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 11
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP10 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 10
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP10 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 10
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP9 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 09
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP9 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 09
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP8 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 08
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP8 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 08
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP7 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 07
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP7 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 07
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP6 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 06
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP6 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 06
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP5 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 05
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP5 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 05
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP4 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 04
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP4 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 04
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP3 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 03
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP3 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 03
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP2 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 02
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP2 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 02
ดูหนังออนไลน์ฟรี Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP1 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 01
8.5
HD
Trollhunters Tales Of Arcadias Season 3 (2018) EP1 โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย ภาค 3 ตอนที่ 01
ดูหนังออนไลน์ฟรี Awaken (2018) ชีวิตตื่นรู้ไม่สิ้นสุด
6.2
HD
Awaken (2018) ชีวิตตื่นรู้ไม่สิ้นสุด
ดูหนังออนไลน์ฟรี Song Story Cinema Fighters Project (2018)
3.8
HD
Song Story Cinema Fighters Project (2018)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Titans Season 3 EP13 ไททันส์ ซีซั่น3 ตอนที่ 13
7.6
HD
Titans Season 3 EP13 ไททันส์ ซีซั่น3 ตอนที่ 13
ดูหนังออนไลน์ฟรี Titans Season 3 EP12 ไททันส์ ซีซั่น3 ตอนที่ 12
7.6
HD
Titans Season 3 EP12 ไททันส์ ซีซั่น3 ตอนที่ 12
ดูหนังออนไลน์ฟรี Titans Season 3 EP11 ไททันส์ ซีซั่น3 ตอนที่ 11
7.6
HD
Titans Season 3 EP11 ไททันส์ ซีซั่น3 ตอนที่ 11
ดูหนังออนไลน์ฟรี Titans Season 3 EP10 ไททันส์ ซีซั่น3 ตอนที่ 10
7.6
HD
Titans Season 3 EP10 ไททันส์ ซีซั่น3 ตอนที่ 10
ดูหนังออนไลน์ฟรี Titans Season 3 EP9 ไททันส์ ซีซั่น3 ตอนที่ 9
7.6
HD
Titans Season 3 EP9 ไททันส์ ซีซั่น3 ตอนที่ 9
A5
A6
A7
A8
ดูหนังออนไลน์ ดูหนังใหม่ชนโรงฟรี HD

9nungonline.com เว็บไซต์ดูหนังออนไลน์ ดูหนังทุกเรื่องฟรี สำหรับใครที่ชื่นชอบ และรักการดูหนัง มีหนังให้เลือกมากมาย หนังไทย หนังฝรั่ง หนังเอเชีย หนังยุโรป ที่นี่ก็มีให้บริการกันอย่างจุใจ และเต็มอิ่มครบทุกอารมณ์ หนังใหม่ชนโรง 9nungonline พร้อมให้บริการครบทุกเรื่อง ครบทุกรส ไม่ว่าจะเป็นหนังเก่าหรือหนังใหม่ หนังแอคชั่น หนังบู๊มันๆ, หนังดราม่า, หนังโรแมนติก, หนังสยองขวัญ หนังผี, หนังเกาหลี ดูซีรี่ย์, หนังสืบสวนสอบสวน, หนังซุเปอร์ฮีโร่ MARVEL DC, หนังการ์ตูน แอนิเมชั่น ,Netflix ,หนังภาคต่อ หนังดังทั้งไทย เอเชีย และต่างประเทศ เป็นต้น มีความยินดีพร้อมให้บริการให้คุณได้ดูหนังโปรด หรือหนังที่คุณเคยพลาดและ ยังไม่ได้ดู จากการรวบรวมดังตั้งแต่ปี 1900 จนถึงปัจจุบัน 2020 ทำให้คุณดูสุดยอดหนังได้ย้อนหลัง สำหรับหนังออนไลน์จะเป็นหนังที่ทุกคนสามารถดูได้ไม่จำกัด ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเข้ามาดูหนังที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเงินหรือเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จึงเป็นทางออกของคนที่ต้องการดูหนังในรูปแบบออนไลน์ สำหรับใครที่ชอบหนังออนไลน์ก็ต้องมาที่ 9nungonline เท่านั้น

 

อ่านต่อ

นอกจากนี้เรายังมี หนังใหม่ชนโรง 2019 2020 เต็มเรื่อง มาให้ท่านได้เลือกชมกันแบบซูมชัดๆ หนังมาสเตอร์ หรือหนังใหม่เสียงซาวด์แทรก ซับไทย ก็มีให้เลือกจากตัวเล่น ดูหนังออนไลน์ ของแต่ละเรื่องครบทุกประเภทหนัง ได้แก่ ดูหนังแอคชั่น หนังบู๊มันๆ, หนังดราม่า, หนังโรแมนติก, หนังสยองขวัญ หนังผี, หนังเกาหลี ดูซีรี่ย์, หนังสืบสวนสอบสวน, หนังซุเปอร์ฮีโร่ MARVEL DC, หนังการ์ตูน แอนิเมชั่น ,หนังภาคต่อ หนังดังทั้งไทย เอเชีย และต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเรามีทีมงานที่คอยอัพเดตหนังออนไลน์ใหม่ด้วยความรวดเร็วที่สุดให้ท่านได้รับชมกันแบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการดูหนังใหม่ชนโรง หนังที่มีคะแนนเรตติ้งสูงจาก IMDB และ Netflix ท่านจะได้รบชมหนังใหม่ก่อนใครได้จากที่นี้ ซึ่งเราจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์และระบบการดูหนังของเราให้ดียิ่งขึ้นให้เหมาะกับการเข้ารับชมของคนจำนวนมาก นอกจากนี้เรายังมีตัวอย่างหนังใหม่และเนื้อเรื่องย่อของหนังให้ท่านได้เลือกชมก่อนตัดสินใจดูภาพยนต์เรื่องโปรดของท่าน